close
تبلیغات در اینترنت

تذکر قبل از هر کاری توضیحات را مطالعه نمایید. عواقب هر گونه عدم توجه به توضیحات به عهده خود شما خواعد بود

توضیحات کلی سیستم

بازیابی: با زدن این دکمه سایت شما به چند روز قبل ک بک آپ ایجاد شده بر میگردد. و اطلاعات فعلی سایت حذف شده و قابل برگشت نیستند. تاریخ دقیق بک آپ در بخش زمان ایجاد به میلادی زده شده و میتوانید طبق تاریخ میلادی محاسبه کنید که بک آپ مربوط به چند روز قبل است

دانلود: از این دکمه میتوانید بک اپ را دانلود و در سیستم خود نگهداری کنید

حذف فایل دانلود: این دکمه لینکی که برای دانلود آماده کرده اید را حذف میکنید. و فضای هاست شما بیشتر میشود. چون فایل ها دانلودی در خود هاست شما ذخیره شده است.

حذف بک آپ از تمامی سرور ها: درصورتی که تایید نمایید بک آپ از کلیه سرور ها حذف شده و به هیچ وجه قابل برگشت نیست در صورتی ک در آینده بک آپ را نیاز دارید بک آپ را حذف نکنید. این بک آپ حجمی از هاست شما نمیگیرد و بر روی سرور دیگری ک ما برای شما به رایگان تهیه کرده ایم ذخیره میشود